Illuminare scribendo verricht kunsthistorisch onderzoek, levert redactiewerk en vertaalt teksten uit het Engels, Duits en Frans in goedlopend Nederlands. Mijn CV, publicaties en gerealiseerde projecten zijn ook te vinden op Academia.edu en LinkedIn

De Algemene Voorwaarden (incl. AVG) van Illuminare scribendo zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en op verzoek op te vragen.

Gebedenboek in het Nederlands. Gent/Antwerpen, Meester van Nikolaus von Firmian, ca. 1500. Utrecht, Museum Catharijneconvent, StCC h4, fol. 20v-21r (foto: Ruben de Heer)

Huidige activiteiten

Onderzoeksbijdrage aan het project De Kunstambachten in Leiden (mei – november 2019). Voor meer informatie over dit project: https://rkd.nl/nl/explore#query=kunstambachten

Cursus manuscripten voor de 2019 Rijksmuseum & RKD Summer School Northern Renaissance Art: https://www.rijksmuseum.nl/en/summer-school

Eerdere activiteiten

Twee artikelen voor de Alamire Foundation te Leuven

‘De groteskeninitialen in de Alamire-koorboeken’ / ‘The grotesque initials in the Alamire choirbooks, to be published in the Journal of the Alamire Foundation

‘Illuminations’ / ‘De verluchting’, chapter in: The Mechelen Choirbook: A Treasure from the Scriptorium of Petrus Alamire / Het Mechelse koorboek: een schat uit het scriptorium van Petrus Alamire, edited by David J. Burn & Honey Meconi. Leuven Library of Music in Facsimile 2. Antwerp (Davidsfonds / Standaarduitgeverij) 2019 [in press]

Cursus Introductie symboliek

Den Haag, Gemeentemuseum en Den Bosch, Noord-Brabants Museum, januari – april 2019

Collegereeks voor de Vrije Academie, zie https://vrijeacademie.nl/602/uitgebreid-zoeken/collegereeks-introductie-symboliek/

Lezing De magie van middeleeuwse miniaturen

Bibliotheek Amstelland, Stadsplein Amstelveen, 12 april 2018, 19:30 – 21:00 uur

Een boek met geschilderde miniaturen was in de middeleeuwen een kostbaar bezit. Pas in de vijftiende eeuw werden verluchte handschriften voor een grotere groep bereikbaar. Als welgestelde burgers zich een boek aanschaften, dan was dat meestal een getijdenboek, waarvan de teksten bestemd waren voor persoonlijke devotie, maar dat dankzij de geschilderde illustraties en fantasievolle randversieringen tevens als pronkstuk diende. Zo’n getijdenboek werd van generatie op generatie, vaak via de vrouwelijke lijn, overgedragen. Op de schutbladen werden de geboorte- en sterfdata van kinderen en ouders geschreven. Een stukje familiebezit dat werd gekoesterd.

In deze lezing komen we meer te weten over getijdenboeken en de prachtige miniaturen die ze bevatten. De nadruk ligt op getijdenboeken uit de Zuidelijke Nederlanden (het huidige België en een deel van Noord-Frankrijk), aangezien er momenteel in Museum Catharijneconvent in Utrecht een tentoonstelling over Zuid-Nederlandse miniatuurkunst is te zien (i.s.m. de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag).

Verder wordt aandacht besteed aan de manuscripten die de adel liet vervaardigen: naast getijdenboeken, bezaten zij werken met literaire en geschiedkundige inhoud, vaak op groot formaat en overvloedig geïllustreerd. Adellijke opdrachtgevers schakelden de beste kunstenaars van hun tijd in voor de verluchting van deze boeken.

Aanmelden bij Bibliotheek Amstelland